Manifest formulat de membrii Mişcării Studenţeşti 2011 in cadrul Facultăţii de Istorie

 

La început a fost un murmur. Acum este un strigăt. Am făcut mai mult decât să stăm într-un amfiteatru 4 zile: am încercat să revigorăm o idee, să demonstrăm că studenţii încă mai au un cuvânt de spus în crearea unui viitor atât pentru tineri, cât şi pentru întreaga societate românească. Revendicăm Universitatea pentru că vrem să redăm vocaţia ei iniţială de spaţiu dinamic al efervescenţei ideilor, capabil să analizeze critic prezentul în căutarea unor soluţii mai bune pentru viitor.

 

 Sperând la o societate normală, modernă şi europeană, cerem:

                 

6 %PIB

Cerem respectarea Pactului Naţional pentru Educaţie, unde se specifică acordarea a minimum 6% din PIB pentru educaţie şi a minimum 1% pentru cercetare. Educaţia trebuie să reprezinte principala prioritate a statului.

             Statutul actual al profesorului este sub demnitatea umană. Mai mult, remuneraţia este inacceptabilă, contribuind la scăderea drastică a calităţii educaţiei.

               

Avem nevoie de un spaţiu deschis de dialog, solidaritate şi coeziune socială.

Aşa-zisele sisteme universitare democratice care ne reprezintă au devenit ineficiente. Cerem depolitizarea şi transparentizarea acestora.

Cerem alegerea reprezentanţilor studenţilor pe o perioadă de 1 an, cu o perioadă de campanie electorală de 2 săptămâni, iar votul să se desfăşoare în decurs de o săptămână pe toată durata programului zilnic de curs.

 Dorim participarea pasivă a tuturor studenţilor la şedinţele Consiliului Facultăţii şi ale Senatului Universităţii, precum şi accesul la programele ce urmează a fi dezbătute şi hotărârile luate.

Distribuţia cazărilor în căminele studenţeşti este ineficientă. Cerem un sistem centralizat, transparent, care să fie controlat şi de masele studenţeşti. Dorim corelarea mai stransă între numărul de studenţi admişi şi numărul de locuri din cămine prin creşterea acestora.

Cerem mărirea subvenţiei fondului de burse. Actuala sumă alocată fiecărui individ ca bursă este insuficientă pentru a avea un trai decent. Considerăm inacceptabilă această umilinţă sistematică aplicată studenţilor.

Cerem legiferarea Statutului Studentului.

 

Vrem reformarea programelor universitare.

 

          Universitatea a devenit un loc steril, deposedat de idei, convingeri şi idealuri, al cărui unic rost astăzi este de a produce indivizi cu diplome.

           Denunţăm sistemul Bologna ca unul ce a bulversat sistemul universitar. Propunem dezbatere naţională!

Cerem democratizarea curriculumului. Procesul creării sale trebuie transparentizat, e important ca studenţii să poată reclama lipsa unor cursuri considerate de aceştia necesare.

Cerem introducerea admiterii pe bază de examen (proiect, probă practică etc.) pentru toate cele trei forme de învăţământ (zi, frecvenţă redusă, învăţământ la distanţă) atât pentru sectorul de stat cât şi pentru cel privat.

        Cerem ca Biblioteca Centrală Universitară să fie deschisă pe timpul nopţii, sau măcar o sală de lectură a facultăţilor, iar accesul să se faca pe baza legitimaţiilor de student.