Studenţii, în momentul de faţă, se supun unui regulament intern al facultăţii unde învaţă şi atât.  Acest regulament diferă de la o universitate la alta şi nici nu mai este făcut cunoscut pe modelul celor din licee şi şcoli generale, unde dirigintele avea obligaţia să ţi-l citească.  Acum te informezi singur, dar de unde?

 

Ceea ce dorim noi este aprobarea de către MECTS a Statutului Studentului din România, mai precis a unui set de drepturi şi de obligaţii pe care studentul se angajează să le respecte începând cu momentul dobândirii calităţii de student şi până la schimbarea acesteia.

 

Fără acest statut oficial, drepturile noastre sunt în aer, nu sunt oficial recunoscute de nicio instituţie din ţară. Funcţionăm ca în cadrul unei societăţi rurale, în baza unor cutume pe care oamenii satului (în cazul nostru studenţi, profesori şi angajaţi ai universităţilor) le respectă în virtutea moştenirii prin cultura orală.

 

Nu cerem lucruri exagerate, ci doar recunoaşterea oficială a unor drepturi precum reducerile şi gratuităţile de transport intern (prestate de regii autonome, CFR, sau firme particulare) în baza carnetului de student sau a legitimaţiei de student, gratuitatea serviciilor medicale, stabilirea unui număr maxim de ore de cursuri şi seminarii pe zi, accesul în bibliotecile locale şi universitare din ţară şi altele.

 

 

Nu este normal să nu avem un set de drepturi şi obligaţii unic la care să ne raportăm cu toţii. Este o încălcare a dreptului de egalitate a şansei de a fi student când fiecare facultate impune propriul statut al studentului. Este o necesitate cunoaşterea, informarea asupra drepturilor şi obligaţiilor ce ne revin odată cu încadrarea noastră în statutul de studenţi! Fără o unicitate a statutului de student recunoscută legal şi oficial de forurile superioare educaţionale, aceste „favoruri” pe care noi le numim drepturi, ne pot fi ridicate oricând şi noi nu putem justifica nedreptatea comisă astfel.

 

E o zi importantă astăzi pentru noi, e o zi în care ne putem face auziţi internaţional şi poate chiar sprijiniţi de alţi studenţi din afară care există şi oficial în societăţile din care fac parte şi nu doar în virtutea unor convenţii nescrise.