Articolul 1. Organizatorul concursului


Organizatorul Concursului „Premiile Zig Zag pentru Jurnalism Cetăţenesc” este PremierStrategist.Inc., filiala din România, numită în continuare Organizator.

 

Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulament”), disponibil la adresa URL: zigzagonline.ro  Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau completa prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să între în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe zigzagonline.ro.

 

Articolul 2. Condiţii de participare

 

La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetăţenie română, cu domiciliul în România sau în afara ţării, indiferent de vârstă, cu sau fără experienţă jurnalistică.

 

Nu pot participa la acest concurs angajaţii Organizatorului şi rudele acestora de gradul I (copii, părinţi, soţul/ soţia), precum şi persoanele antrenate în organizarea şi realizarea concursului. În cazul în care unul dintre câştigătorii concursului este minor sau o persoană fizica lipsită de capacitate de exerciţiu, acesta poate fi reprezentat de tutorele sau legal.

 

Articolul 3. Perioada de desfăşurare a concursului

 

Înscrierile pentru Concursul „Premiile Zig Zag pentru Jurnalism Cetăţenesc” se vor primi începând cu data 25.02.2012.

 

Momentul începerii concursului este anunţat după finalizarea procedurilor de înscriere a primilor 50 de candidaţi (etapa preliminară), iar concursul se va desfăşura pentru o perioadă de 30 de zile în care se vor face în continuare înscrieri, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

Articolul 4. Inscriere


În vederea înscrierii la Concursul „Premiile Zig Zag pentru Jurnalism Cetăţenesc”, candidatul va trebui să trimită un articol din cele maximum trei cu care va intra în competiţie. Pentru ca înregistrarea în concurs să fie completă, autorii articolelor vor trebui sa trimită un e-mail la adresa cu subiectul „Premiile Zig Zag pentru Jurnalism Cetăţenesc”. În cadrul e-mailului se vor specifica următoarele date ale candidatului: nume, prenume, adresă, CNP, număr de telefon şi adresa de mail asociată contului de pe zigzagonline.ro.

După ce articolul va fi citit şi validat, iar datele verificate, concurentului i se va confirma înregistrarea în concurs printr-un e-mail.

 

Articolul 5 Probele de concurs

 

Pentru a putea fi declarat câştigător, un candidat trebuie să fi publicat în perioada desfăşurării concursului cel puţin un articol. În cazul în care concurentul va dori să intre în concurs cu mai multe articole, primul dintre acestea va fi trimis la înscriere.

 

Materialele acceptate în concurs trebuie să fie încadrabile în genul jurnalistic de analiză sau comentariu politic şi să se încadreze în următorii parametrii:

 

           între 1.000- 3.000 de caractere, inclusiv spaţii;

           să nu fie deja publicat pe alte surse, online sau offline;

           să conţină informaţia esenţială în primul paragraf;

           să răspundă la întrebările: cine?, ce?, când?, unde?, cum? şi de ce?;

           preferabil, să fie pe teme de actualitate;

           să fie de interes pentru public;

           să respecte normele jurnalistice de redactare a unui articol;

           informaţia furnizată să fie verificată din mai multe surse;

           afirmaţiile să fie argumentate şi să nu conţină atacuri la persoană;

           să conţină punctele de vedere ale părţilor implicate (dacă e vorba de vreun conflict sau controversă);

           să fie scris corect din punct de vedere gramatical şi ortografic;

           să fie scris cu diacritice;

           să aibă o coerenţă a ideilor şi un fir logic;

           să aibă un titlu atractiv;

           să fie ilustrat cu o fotografie (format .jpg) de la faţa locului sau adecvată subiectului (materialul poate fi însoţit şi de materiale video, sub formă de coduri embed);

           să respecte regulile de citare, în caz că se folosesc informaţii din alte surse: se da link spre articolul citat şi spre sursa de unde a fost luată poza respectivă.

 

Articolul 5. Juriul şi validarea articolelor


Validarea articolelor se va face de către un Juriu care va verifica respectarea parametrilor şi va răspunde la întrebările concurenţilor. Grupul de lucru care va compune Juriul va avea următoarea componenţă: Vlad Teodorescu, Lavinia Gedo, Sonia Gabor, Cristina Cristina. Juriul îşi rezervă, de asemenea, dreptul de a respinge orice articol înscris, care nu îndeplineşte cerinţele concursului. Decizia juriului este finală. Prin înscrierea unui articol, participanţii sunt de acord cu faptul că nu au posibilitatea de a ataca în justiţie deciziile juriului.

 

Articolul 6. Acordarea punctajelor şi stabilirea câştigătorului

 

În stabilirea câştigătorilor se va calcula suma dintre numărul de comentarii primite pe site (ZigZagOnline.ro) la articolele înscrise de către candidat şi suma numărului de like-uri primite la acelaşi articol, pe pagina de Facebook Zig-Zag Online (www.facebook.com/ZigZagOnline), de la fanii paginii Facebook Zig-Zag Online. Like-urile venite de la utilizatorii care nu sunt fani ai paginii Zig-Zag Online (www.facebook.com/ZigZagOnline) nu vor fi luate în considerare pentru desemnarea câştigătorului. În situația în care un utilizator va înscrie mai multe articole în concurs (maximum 3), se va lua în considerare articolul cu suma cea mai mare de comentarii și like-uri.

 

În cazul în care există mai multe comentarii venite din partea unui singur utilizator/IP, în calcularea punctajului nu se va lua în considerare decât unul dintre acestea. Grupul de lucru este avizat să şteargă comentariile vulgare, abuzive sau care constituie spam, în conformitate cu Termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului. Întreaga procedură va fi asistată de Juriu, iar punctajul final este validat de Juriu.

 

În cazul în care vor fi mai mulţi concurenţi cu acelaşi punctaj, acestora li se vor solicita materiale suplimentare pentru o probă de departajare. Astfel, punctajul obţinut la această probă va stabili câştigătorul.

 

Articolul 7. Anunţarea câştigătorului

 

Anunţarea câştigătorului se va face în termen de 35 de zile de la înscrierea primilor 50 de candidaţi (5 zile de la finalizarea concursului), atât pe site-ul zigzagonline.ro, cât şi pe pagina de Facebook a publicaţiei. De asemenea, înainte de momentul anunţării câştigătorului, înainte şi după finalizarea etapei preliminare (înscrierea primilor candidaţi), se va afişa periodic lista nominală cu concurenţii acceptaţi pentru concurs, în urma evaluării condiţiilor de înscriere.

 

Articolul 8. Premiu şi procedura de revendicare

 

Premiul constă intr-un iPhone 4S, 32 GB. Premiul va fi înmânat personal câştigătorului sau, în situații speciale (câștigătorul nu este din țară sau nu locuiește în București), câștigătorul va oferi o adresă unde să îi fie expediat premiul, la finalul concursului. În caz contrar, ele trebuie să fie revendicate în termen de 30 de zile de la anunţarea câştigătorului.

 

Articolul 9. Încetarea concursului

 

Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezentul concurs, sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte de a anunţa public decizia pe website-ul zigzagonline.ro .

 

Secţiunea 10. Responsabilitate

 

Prin participarea la concurs, toţi participanţii şi eventualii câştigători sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală şi exclusivă a participanţilor şi a eventualilor câştigători. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigatoare ce apar ulterior acordării efective a premiului sau după termenul de revendicare a premiului prevăzut în prezentul Regulament. Organizatorul nu este răspunzător pentru calitatea premiilor şi nu acordă termen de garanţie, de utilizare pentru premiul acordat.

 

Secţiunea 11. Protecţia datelor personale

 

În conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorul este obligat să facă public numele câştigătorului. Acesta va fi publicat la finalizarea concursului pe website-ul zigzagonline.ro , pe pagină de Facebook (http://www.facebook.com/ZigZagOnline) şi pe Twitter (https://twitter.com/#!/zigzagnews).

 

Organizatorul se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecţia datelor personale stocate pe durată concursului. Că atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor/ câştigătorilor la prezentul concurs şi să le utilizeze conform prezentului Regulament şi legislaţiei în vigoare.

 

Prin simpla participare la concurs şi trimiterea datelor personale la Organizator, sau prin comunicarea datelor personale completând talonul de înscriere, participanţii şi reprezentanţii lor legali sunt de acord că datele lor să între în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate şi folosite în viitor de Organizator sau persoane juridice autorizate de către acesta, pentru a informa participanţii cu privire la noi campanii de promovare şi de marketing. La cererea expresă, în scris, a participanţilor, Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.

 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a utiliza articolele înscrise în materiale de prezentare şi în mass-media, precum şi de a reproduce articolele înscrise, în orice formă, cu scopul de a promova Concursul „Premiile Zig Zag pentru Jurnalism Cetăţenesc”.

 

Sectiunea 12. Litigii

 

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.