Capra„, „Ursul„, „Pluguşorul„şi „Vergelul” sunt câteva dintre ineditele obiceiuri româneşti legate de Anul Nou. Istoria şi simbolurile înmagazinate în această poveste de iarnă spusă de cete de flăcăi de la sate încă uimeşte şi încântă, cu toate modificările pe care le-a suferit de-a lungul timpului.

 

În ajunul Anului Nou, pe înserat, flăcăii costumaţi sunt așteptați să apară. Spectacolul dansului şi al măştilor îşi are originea într-un sincretism religios pe care bătrânii încă îl resimt în superstiţiile şi credinţele din ce în ce mai greu de explicat, dar totuşi respectate cu sfinţenie. De cele mai multe ori, sunetul instrumentelor din recuzita celor care au plecat la urat este legat de atragerea sau respingerea duhurilor benefice sau dăunătoare.

 

Costumele au devenit obiecte de artă populară fiind şi din ce în ce mai greu de găsit sau confecţionat. Moştenite din tată în fiu, acestea poartă urmele timpului din ce în ce mai împregnat în ţesătura pe care cândva o femeie o muncise cu fusul în mână şi apoi la război, iar meşterii care, în timp, s-au specializat în confecţionarea lor sunt acum din ce în ce mai puţini.

 

Data de 31 decembrie este în gândirea populară data morții și a renașterii ordinii cosmice, tradiţia legând-o totodată de cultul solar.

 

 

Pe lângă obiceiul “mascaţilor”, aşa cum mai este denumit în popor, obiceiul păstrează binecunoscutul ritual al Pluguşorului. Totuşi, acesta se practică într-o formă îndepărtată mult de ceea ce reprezenta acesta în trecut. Nemaifiind transmis pe cale orală, flăcăii care merg acum la urat l-au învăţat într-o formă cărturărească, mai ales în Ardeal, unde acesta a fost asimilat abia după Marea Unire.

 

Numit de folclorişti şi “mic tratat de agrotehnică”, « Pluguşorul » conţine în fapt o istorisire narativ-descriptivă a facerii pâinii, o poveste a pâinii, pe care o putem asocia foarte uşor mitului fertilizării şi care reconstituie la nivel poetic toate muncile agricole, reamintindu-le succesiunea în secvenţe agricole:

 

“C-a venit luna lui mai/ Şi omătul s-a luat/ Pământul s-a dezgheţat/ Şi la arat ne-a mânat/La câmpul durat/ la Mărul rotat” sau “C-afară-i vara primavară/ Şi-ntinereşte pământul/ Şi noi să-mplinim cuvântul/ Că afară cerul a înseninat/ Pământul s-a dezghetat/ Cum e mai bine de arat.”

 

Decalajul temporal din textul urării este explicat prin faptul că acesta era rostit la începutul primăverii, atunci când ieşea primul plugar, dar cum s-a produs această schimbare rămâne încă un subiect de polemică.

 

 

Zgomotele din cadrul ritualului sunt specifice mersului la arat –( ragetele boilor, buhaiul, clopoteii, talăngile, pocnetele de bici, strigatele feciorilor), având în acelaşi timp şi o legătură cu alungarea spiritelor.

 

Practicile de prevestire a viitorului sunt la fel de răspândite la sfârşitul anului. Iată unul dintre obiceiuri: „Vergelul”. Cei care participă la „Vergel” sunt de cele mai multe ori tineri necăsătoriţi care doresc să afle ce le rezervă noul an.

 

Întâlnirea se anunţă din timp, iar „colcerii” sau „chemătorii” îi adună pe toți cei interesați într-una din gospodăriile din sat. Acolo, se strâng în jurul unui căzănel cu apă, iar fetele şi flăcăii aruncă înăuntru câte un inel,o mărgea, un pieptene, un ban, un cuţit ş.a.m.d.

 

„Vergelatorul” urmează apoi să „prorocească viitorul” și să stârnească hazul participanţilor. Acesta intonează o incantație şi, folosind două vergele de la războiul de țesut, bate în marginea cazanului. După aceea, fiecare obiect este scos din apă şi începe tălmăcirea sensurilor.

 

La sfârşit, apa din cazan este înlocuită de vin.

 

Foto: Muzeul Ţăranului Român